Tessa Gibbs’ KILLING KATE will TX today on BBC R4

Tessa Gibbs‘ latest radio play, Killing Kate, will TX today at 14.15 on BBC Radio 4.

Tessa is represented by Frances Arnold.