Tessa Gibbs ROUND TWO will TX on Tuesday 15th December on BBC Radio Scotland

Tessa Gibbs‘ radio play Round Two will TX at 13.30 on BBC Radio Scotland.

Tessa is represented by Frances Arnold